Slunce kolik chcete ...

Prohlášení o nezávadnosti produktů

Společnost BLINDING SYSTEMS LAMA, s.r.o. zadala nezávislé, státem uznané zkušební laboratoři požadavek na zkoušku emise formaldehydu v bambusových produktech, které naše společnost nabízí. Výsledek testu je následující:

Emise formaldehydu byla zkoumána komorovou metodou dle Směrnice 100 DIBt, což je celoevropsky uznávaná směrnice pro únik formaldehydu z materiálů na bázi dřeva. Tato metoda vychází z ČSN 49 0030 (řídí se jí např. i společnost IKEA).

Limitní hodnota emise je dle této směrnice 0,124 mg HCHO/m3 vzduchu.
Naměřená hodnota předaných materiálů je 0,014 mg HCHO/m3 vzduchu.

Z toho vyplývá, že měřené vzorky směrnici vyhovují, hodnoty jsou 10x menší než je povolená limitní hladina a nachází se na samé spodní hranici měřitelnosti.

Jiří Houžvík
Ředitel společnosti